Forside Præken 1. søndag i fasten

1. søndag i fasten

Klik her og bliv klogere på, hvad dit stjernetegn fortæller om din personlighed

Kære søstre og brødre.

I dag, på denne første søndag i Fasten, kalder kirken os til at begynde vores åndelige rejse mod påske ved at reflektere over Jesu tid i ørkenen. I ørkenen blev Jesus fristet af djævelen, men han stod fast i sin tro på Gud. Denne historie lærer os vigtige lektioner om modstandskraft, tro og tillid til Gud.

I vores liv er vi også konstant udsat for fristelser – fristelser af forskellig art. Nogle gange er det fristelser, der appellerer til vores lavere instinkter eller materialistiske ønsker. Andre gange kan det være fristelser, der udfordrer vores moral eller vores forhold til Gud. Uanset hvad det er, står vi over for en konstant kamp mellem det gode og det onde, mellem det, der er rigtigt, og det, der er nemt.

Fasten giver os en særlig mulighed for at fokusere på denne kamp og styrke vores modstandskraft mod fristelser. Det er en tid til at reflektere over vores svagheder og søge Guds vejledning og styrke til at overvinde dem. Vi faster og beder ikke bare for at afsone vores synder, men også for at vokse i tro og spiritualitet.

I dagens evangelium ser vi, hvordan Jesus afviste djævelens fristelser ved at fastholde sin tillid til Gud og sin forpligtelse til at leve i overensstemmelse med Guds vilje. Han mindede os om, at mennesket ikke lever af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund. Han afviste også djævelens tilbud om magt og rigdom, idet han erkendte, at Guds rige ikke er et rige af verdslig magt og rigdom, men af kærlighed, retfærdighed og barmhjertighed.

Vi kan lære meget af Jesu eksempel i ørkenen. Når vi står over for fristelser i vores eget liv, skal vi ikke lade os overvælde af dem, men i stedet søge styrke i bøn, faste og Bibelens ord. Vi skal huske, at Gud altid er med os og vil hjælpe os med at overvinde enhver udfordring, hvis vi blot stoler på Ham og følger Hans vejledning.

I Fasten opfordres vi til at fordybe os i bøn, selvopofrelse og åndelig vækst. Lad os bruge denne tid til at rense vores sind, krop og sjæl fra alt, der adskiller os fra Gud. Lad os søge at styrke vores tro, så vi kan gå gennem livets udfordringer med tillid og håb.

Må Gud give os styrke til at modstå fristelsernes forlokkelser og styrke vores tro på Hans vej. Lad os sammen vandre gennem denne Fastetid med åbne hjerter og en dyb forpligtelse til at følge Kristi eksempel.

I Faderens, Sønnens og Helligåndens navn.

Amen.