Forside Præken Mariæ Bebudelse

Mariæ Bebudelse

Klik her og bliv klogere på, hvad dit stjernetegn fortæller om din personlighed

Kære søstre og brødre.

I dag samles vi for at fejre en højtid, der bærer en dyb symbolsk betydning i kristendommen – Mariæ Bebudelse. Dette er dagen, hvor vi mindes englen Gabriels besøg hos Jomfru Maria for at meddele hende den guddommelige besked om, at hun skulle føde Guds søn, Jesus Kristus. Det er en begivenhed, der bærer med sig en række vigtige budskaber og lærdomme, som vi stadig kan lade os inspirere af i vores tro og liv i dag.

Først og fremmest lærer Mariæ Bebudelse os om Guds kærlighed og nåde. Da englen Gabriel trådte ind i Marias liv, blev hun overvældet af Guds kærlighed og udtrykte sin underkastelse til Guds vilje med ordene: “Herren ske mig efter dit ord.” Marias ydmyghed og tillid til Gud er et eksempel for os alle. Det minder os om, at vi også bør være åbne over for Guds planer for os og være villige til at sige ja til Hans kald, uanset hvor uventet eller udfordrende det måtte synes.

Dernæst påmindes vi om, at Mariæ Bebudelse markerer begyndelsen på Guds inkarnation – det øjeblik, hvor det guddommelige blev menneskeligt. Denne tanke er dybt rørende, for den fortæller os, at Gud valgte at træde ned fra himlen og blive en del af vores verden, så han kunne dele vores glæder, sorger og lidelser. Jesu fødsel blev muliggjort gennem Marias accept af Guds vilje, og det er gennem Jesus, at vi som troende har håb og frelse.

Mariæ Bebudelse minder os også om betydningen af at være modtagelige over for Guds ord i vores eget liv. Ligegyldigt hvor travlt eller forstyrret vores hverdag kan være, er det vigtigt at skabe plads til Gud og være åbne over for Hans kald. Vi skal lytte til Hans stemme, som Maria gjorde det, og lade Hans ord forme vores tanker, ord og handlinger.

Endelig minder Mariæ Bebudelse os om, at Gud ofte vælger de ydmyge og tilsyneladende ubetydelige til at opfylde Hans hensigt. Maria var en almindelig ung kvinde fra Nazareth, men Gud valgte hende til at være moderen til sin søn. Dette minder os om, at Guds planer ikke altid følger vores forventninger eller verdslige standarder. Han ser ind i vores hjerter og udvælger os til at udføre Hans vilje, uanset vores baggrund eller status.

Så lad os, kære brødre og søstre, i dag fejre Mariæ Bebudelse med dyb taknemmelighed og glæde i vores hjerter. Lad os lade os inspirere af Marias ydmyghed, tillid og lydighed og være villige til at åbne vores hjerter for Guds kærlighed og vilje i vores eget liv. Lad os huske, at Guds ord blev menneske i Jesus Kristus, og at vi, ved at følge Ham, kan opleve sand fred, glæde og frelse.

Amen.

Info om Mariæ Bebudelsesdag:

Mariæ Bebudelse, også kendt som Annuntiation eller Evangeliumsdagen, er en kristen højtid, der fejres den 5. søndag i fasten, søndagen før palmesøndag. Dette liturgiske højdepunkt minder om begivenheden beskrevet i Lukasevangeliet (1,26-38), hvor ærkeenglen Gabriel besøger Jomfru Maria for at meddele hende, at hun skal føde Jesus, Guds søn.

Ifølge evangeliet var Maria en jomfru, der boede i Nazareth, og hun var forlovet med Josef. Under Gabriels besøg fortæller englen Maria, at hun er blevet udvalgt til at blive mor til Guds søn og beder hende om at acceptere dette kald. Maria svarer ydmygt, “Se, jeg er Herrens tjenerinde, lad det ske mig efter dit ord.” Dette øjeblik markerer begyndelsen på Guds inkarnation og er en central del af den kristne tro.

Mariæ Bebudelse betragtes som en helligdag i mange kristne traditioner, herunder den romersk-katolske kirke, den ortodokse kirke og visse protestantiske kirkesamfund. Fejringen af ​​Mariæ Bebudelse fokuserer på betydningen af Marias ja til Guds vilje og Guds kærlighed, der manifesteres i Jesu fødsel.

Højtidens liturgi omfatter ofte læsning af de relevante bibeltekster, bønner, salmer og prædikener, der fokuserer på temaer som Marias ydmyghed, tro og lydighed. I nogle kirker udføres også særlige ceremonier eller processioner for at ære Mariæ Bebudelse.