Forside Præken Midfaste

Midfaste

Klik her og bliv klogere på, hvad dit stjernetegn fortæller om din personlighed

Kære brødre og søstre.

I dag, midtvejs gennem fastetiden, samles vi for at reflektere over vores åndelige rejse og forberede os på den dybere forståelse af Jesu lidelse, død og opstandelse. Midfaste markerer et afgørende punkt i fastetiden, hvor vi påbegynder vores vej mod påske, hvor vi mindes og fejrer det ultimative offer, som vor Herre Jesus Kristus gav for os.

Midfaste minder os om vigtigheden af at tage tid til selvrefleksion og åndelig fordybelse. Det er en tid, hvor vi ser tilbage på vores fastepraksis indtil nu og evaluerer vores fremskridt i at leve mere i overensstemmelse med Guds vilje. Det er også en tid til at rette vores fokus mod Gud og vende tilbage til ham med et åbent hjerte og sind.

I dagens evangelium minder Jesus os om betydningen af at faste med det rette hjerte. Han advarer os imod at praktisere faste for syns skyld eller for at opnå ros fra mennesker. I stedet opfordrer han os til at faste med ydmyghed, ærlighed og oprigtighed for Gud alene. For det er ikke det ydre handlinger i sig selv, der behager Gud, men tilstanden af vores hjerter og vores motivation bag vores handlinger.

Midfaste er en lejlighed til at omvende os, til at erkende vores synder og til at søge Guds tilgivelse og nåde. Det er en tid til at genopdage vores kærlighed til Gud og vores næstekærlighed, og til at styrke vores forhold til både Gud og vores medmennesker. Det er en tid til at give slip på det, der hindrer os i at leve i overensstemmelse med Guds vilje, og til at søge hans vejledning og kraft til at ændre vores liv.

Som kristne er vi kaldet til at følge Jesu eksempel, både i vores fastepraksis og i vores daglige liv. Vi er kaldet til at dø for os selv, til at bære vores kors og at følge ham med hele vores hjerte, sjæl og sind. Vi er kaldet til at elske og tjene andre, ligesom Jesus gjorde, og til at være lys og salt i verden omkring os.

Lad os derfor bruge denne tid til at forny vores engagement over for Gud og vores kærlighed til vores medmennesker. Lad os faste med ægte ydmyghed og hengivenhed, og lad os bede om Guds nåde til at hjælpe os med at leve mere i overensstemmelse med hans vilje. Lad os også minde os selv om, at fasten ikke kun handler om at nægte os selv noget, men også om at omfavne det gode og det retfærdige og at søge det, der behager Gud.

Må vores fastepraksis i denne sæson føre os tættere på Gud og forberede vores hjerter og sjæle til at fejre påsken med større glæde, dybere taknemmelighed og øget tro. Lad os fortsætte vores rejse med tillid til Guds kærlighed og barmhjertighed og med forventning om den evige glæde, som han har lovet os. Amen.