Forside Præken Nye begyndelser: Guds plan for helhed efter skilsmisse

Nye begyndelser: Guds plan for helhed efter skilsmisse

Klik her og bliv klogere på, hvad dit stjernetegn fortæller om din personlighed

Kære søstre og brødre.

I dag vil jeg tale om et emne, der kan være følsomt og udfordrende: skilsmisse. Det er en realitet, som mange familier står over for, og det kan have dybtgående konsekvenser for alle involverede. Som kristne er det vigtigt, at vi nærmer os dette emne med kærlighed, medfølelse og forståelse.

Først og fremmest vil jeg gerne sige, at Gud elsker os alle, uanset hvilke udfordringer vi står over for i vores liv. Han forstår vores smerte og vores kamp, og Han ønsker at være vores styrke og trøst i alle situationer.

I Bibelen lærer vi, at Gud hader skilsmisse (Malakias 2:16). Han skabte ægteskabet som en hellig pagt mellem en mand og en kvinde, hvor de to skulle blive ét kød (Markus 10:7-9). Men samtidig forstår Gud også vores menneskelige svagheder og fejl, og Han giver os nåde og barmhjertighed.

Hvis du står midt i en skilsmisse, vil jeg gerne sige til dig, at du ikke er alene. Gud er med dig, og Han ønsker at bære din smerte sammen med dig. Det kan være en turbulent tid fyldt med sorg og forvirring, men du kan søge trøst i troen på, at Gud er en kilde til styrke og helbredelse.

Som kristne har vi også et ansvar for at støtte dem, der går igennem en skilsmisse. Lad os være medfølende og omsorgsfulde over for dem, der er berørt, og lade dem vide, at de ikke er dømt eller udstødt. Lad os være en støtte og en skulder at lene sig op ad, når de har brug for det mest.

Samtidig vil jeg opfordre os alle til at tænke dybt over vores egne ægteskaber og forpligtelser. Lad os huske, at et ægteskab er en pagt, der kræver tålmodighed, kærlighed og kompromis. Lad os arbejde aktivt på at styrke vores relationer og søge hjælp og vejledning, hvis vi oplever udfordringer.

Lad os også huske, at vi som kristne har muligheden for at bede til Gud for visdom og vejledning i vores forhold. Lad os bringe vores ægteskaber til Ham i bøn og bede om Hans hjælp til at opbygge stærke, kærlige og varige forhold.

Til sidst vil jeg gerne minde os om, at Guds kærlighed og nåde er større end vores fejl og svagheder. Uanset hvor vi befinder os i livet, kan vi altid vende os til Gud og søge Hans vejledning. Han ønsker at lede os til det bedste, uanset hvor vores livsveje fører os hen.

Lad os bede:

Kære Gud, vi kommer til dig med vores sorg og vores udfordringer. Vi beder om styrke til dem, der går igennem en skilsmisse, at de må føle din nærvær og trøst. Vi beder også om visdom og vejledning til vores egne ægteskaber, at du må hjælpe os med at bygge stærke og kærlige relationer. Vi takker dig for din kærlighed og nåde, der er større end vores fejl og svagheder. Amen.