Forside Præken Søndag i fasten

Søndag i fasten

Klik her og bliv klogere på, hvad dit stjernetegn fortæller om din personlighed

Kære søstre og brødre.

I dag, på denne 2. søndag i fasten, bliver vi mindet om betydningen af vores vandring i troen. Fasten er en tid, hvor vi går gennem ørkenen af vores åndelige rejse, hvor vi reflekterer over vores forhold til Gud og til vores medmennesker. Det er en tid til at fokusere på vores åndelige vækst og til at fordybe os i bøn, selvforståelse og omvendelse.

Evangeliet i dag fortæller os om Jesu forvandling på bjerget. Han tager Peter, Jakob og Johannes med sig op på bjerget, og dér oplever de Hans guddommelige herlighed. Dette øjeblik af forvandling minder os om, at fasten ikke blot handler om at nægte os selv, men også om at opleve Guds herlighed og kraft i vores liv. Det er en påmindelse om, at vi er kaldet til at vandre med troens skridt, at åbne vores hjerter for Guds lys og lad os forvandles af Hans kærlighed.

Men det er også vigtigt at huske, at troens vandring ikke altid er let. Som Jesus og Hans disciple gik op ad bjerget, blev de konfronteret med udfordringer og prøvelser. På samme måde kan vi opleve modstand, tvivl og fristelser på vores åndelige rejse. Men det er netop i disse øjeblikke, at vores tro bliver styrket og vores forhold til Gud bliver dybere.

Fasten opfordrer os til at vove os ud i ørkenen, selvom det kan virke skræmmende eller udfordrende. Det er i ørkenen, at vi står over for vores egne svagheder og begrænsninger, men det er også dér, at vi opdager Guds nærvær og styrke på en ny og forunderlig måde.

Så lad os bruge denne fastetid til at forpligte os til vores åndelige rejse med større ihærdighed og iver. Lad os være villige til at gå gennem ørkenen af vores liv, med tillid til, at Gud går med os på hver eneste skridt af vejen. Lad os være åbne for at opleve Hans herlighed og kærlighed i vores liv, og lad os lade os forvandle af Hans nåde.

Må Gud styrke os på vores vandring i troen, og må Han lede os til en dybere forståelse af Hans vilje for vores liv. Lad os bede om Hans hjælp til at overvinde enhver hindring på vores vej og til at vandre i Hans lys med tillid og håb.

I Jesu navn. Amen.