Forside Præken Tilgivelse efter Guds eget hjerte

Tilgivelse efter Guds eget hjerte

Klik her og bliv klogere på, hvad dit stjernetegn fortæller om din personlighed

Kære søstre og brødre i troen.

I dag dykker vi ned i et af Bibelens mest kraftfulde og transformative temaer: tilgivelse. Bibelen er fyldt med historier om tilgivelse, og Gud opfordrer os gentagne gange til at praktisere dette dyrebare princip i vores eget liv. Lad os sammen udforske, hvordan vi kan leve i overensstemmelse med Guds vilje, når det kommer til at tilgive dem omkring os.

I Matthæusevangeliet 6:14-15 siger Jesus: “For hvis I tilgiver mennesker deres overtrædelser, vil jeres himmelske Fader også tilgive jer. Men hvis I ikke tilgiver mennesker, vil jeres Fader heller ikke tilgive jeres overtrædelser.” Disse ord er ikke blot en opfordring til at tilgive, men også en advarsel om, hvad der sker, når vi nægter at tilgive. At tilgive er ikke kun en gerning, men en tilstand i vores hjerte, der afspejler Guds kærlighed og nåde.

Historien om den fortabte søn i Lukasevangeliet 15:11-32 er et smukt eksempel på Guds ubetingede tilgivelse. Selvom sønnen havde levet et ugudeligt liv, blev han modtaget med åbne arme af sin far, der symboliserer Guds kærlighed til os. Denne historie minder os om, at uanset hvor langt vi har forladt Gud, er hans tilgivelse altid tilgængelig, når vi vender om og vender tilbage til ham.

Vi kan også se tilgivelsens kraft i Jesus Kristus selv. På korset bad han: “Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør” (Lukas 23:34). Selv midt i smerten og lidelsen viste Jesus os, hvordan man praktiserer tilgivelse. Han var parat til at se ud over vores fejl og overtrædelser for at tilbyde os Guds nåde.

Men hvorfor er tilgivelse så afgørende for vores åndelige rejse? For det første frigiver tilgivelse ikke kun den person, der bliver tilgivet, men også den, der tilgiver. Det løsner byrderne af bitterhed og vrede, der kan hindre vores forhold til Gud og andre. Jesus lærer os, at tilgivelse er nøglen til fred og frihed.

Som troende er vi kaldet til at efterligne Guds karakter, og Gud er en Gud af tilgivelse. Efeserne 4:32 opfordrer os: “Men vær gode mod hinanden, vær barmhjertige, tilgiv hinanden, ligesom Gud har tilgivet jer i Kristus.” At tilgive er ikke altid let, men det er en handling af kærlighed og lydighed mod vores himmelske Fader.

Lad os derfor gå ud i dag med et fast ønske om at leve et liv præget af tilgivelse. Lad os se ud over fejl og mangler, ligesom Gud ser ud over vores, og lad os praktisere tilgivelse i vores hjem, kirker og samfund. Må Guds kærlighed og nåde lede os i dette vigtige arbejde med at efterligne ham gennem tilgivelse.

Amen.