Forside Præken 1. søndag efter påske

1. søndag efter påske

Kære brødre og søstre,

I dag fejrer vi den første søndag efter påske, hvor vi fortsætter med at reflektere over Jesu opstandelse og dens betydning for vores tro. På denne dag minder vi os selv om, at troen på Kristus ikke blot er begrænset til påskeugen, men er en levende og vedvarende kilde til håb og fornyelse i vores liv.

I apostlenes tid mødte de første disciple mange udfordringer og prøvelser, men de blev også vidner til den mirakuløse sejr, som Jesu opstandelse bragte. I dag, mange år senere, fortsætter vi med at stå over for vores egne udfordringer, men vi har også den samme tro på, at Kristus har sejret over døden og givet os mulighed for evigt liv.

Troens sejr efter påske minder os om tre vigtige sandheder, som vi kan reflektere over og anvende i vores daglige liv:

For det første, opstandelsen minder os om Guds ubegrænsede kærlighed og nåde. I Jesu død og opstandelse ser vi Guds kærlighed i sin fulde udfoldelse. Han elskede os så meget, at han sendte sin enbårne søn for at dø for vores synder, så vi kunne leve i fællesskab med ham for evigt. Denne kærlighed er vores urokkelige grund til håb og trøst i enhver situation.

For det andet, opstandelsen giver os håb om vores egen opstandelse. Som kristne tror vi på, at vi en dag vil opstå med Kristus til et evigt liv i hans herlighed. Denne tro på vores egen opstandelse giver os styrke til at overvinde frygt for døden og modløshed i livets vanskeligheder.

Endelig, opstandelsen kalder os til at leve i sejr over synd og ondskab. Ved Jesu sejr over døden har han besejret syndens magt i vores liv. Derfor er vi ikke længere bundet af vores fortidens synder eller fristelser i nutiden. I stedet er vi frie til at leve et liv i lydighed mod Gud og i kærlighed til vores medmennesker.

Kære venner, lad os på denne første søndag efter påske minde os selv om troens sejr, som vi har i Kristus Jesus. Lad os leve i taknemmelighed for Guds kærlighed og nåde, håb om vores egen opstandelse og sejr over syndens magt. Må vi lade troens sejr forme vores liv og være et vidnesbyrd om Guds kærlighed og frelse for verden.

Amen.