Forside Præken Trinitatis søndag

Trinitatis søndag

Kære menighed.

I dag fejrer vi Trinitatis søndag, en dag dedikeret til at forstå og værdsætte den hellige treenighed: Faderen, Sønnen og Helligånden. Trinitatis søndag markerer begyndelsen på den lange trinitatistid, som strækker sig helt frem til advent. Det er en tid til fordybelse i troen og til at reflektere over Guds mysterium og storhed.

Det er en udfordrende opgave at forstå, hvordan Gud kan være én og samtidig tre. Mange har gennem tiden forsøgt at forklare dette mysterium med forskellige billeder og metaforer. Et af de mest kendte billeder er vandets tilstande: is, vand og damp. Alle tre er forskellige former, men de består af den samme substans, H₂O. På samme måde kan vi tænke på Faderen, Sønnen og Helligånden som forskellige manifestationer af den samme Gud.

Bibelen giver os flere steder indblik i treenighedens natur. Lad os begynde med skabelsen. I 1. Mosebog 1:26 siger Gud: “Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os.” Her bruger Gud flertalsformen “os”, hvilket indikerer, at han ikke er alene. Allerede fra begyndelsen er Faderen, Sønnen og Helligånden til stede og arbejder sammen i skabelsen.

I Det Nye Testamente ser vi tydeligt treenigheden ved Jesu dåb. I Matthæus 3:16-17 står der: “Da Jesus var blevet døbt, steg han straks op fra vandet. Og se, himlene åbnede sig for ham, og han så Guds Ånd dale ned som en due og komme over sig. Og der lød en røst fra himlene: ‘Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag.'” Her ser vi Faderen tale fra himlen, Sønnen, Jesus Kristus, blive døbt, og Helligånden komme ned som en due. Dette er en af de mest klare manifestationer af treenigheden i Bibelen.

Efter Jesu opstandelse og himmelfart lovede han at sende en hjælper til sine disciple. I Johannes 14:26 siger Jesus: “Men Talsmanden, Helligånden, som Faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer.” Helligånden er den tredje person i treenigheden, vores vejleder og trøster, som hjælper os med at forstå og leve efter Guds vilje.

Treenigheden lærer os også om enhed og fællesskab. Faderen, Sønnen og Helligånden lever i perfekt enhed og kærlighed. Dette er et forbillede for os som kristne. Vi er kaldet til at leve i fællesskab, elske hinanden og arbejde sammen for Guds rige. Paulus skriver i 2. Korintherbrev 13:13: “Vore Herre Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle.” Dette vers minder os om, at treenighedens nåde, kærlighed og fællesskab er gaver, vi alle har fået del i.

Lad os i dag på Trinitatis søndag takke Gud for hans uendelige kærlighed og nåde, som kommer til udtryk gennem Faderen, Sønnen og Helligånden. Lad os søge at forstå og værdsætte dette store mysterium og lade det inspirere os til at leve i kærlighed og enhed med hinanden. Må Gud velsigne os alle i dag og altid.

Amen.